Tájékoztató a
Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 projekt aktuális állásáról

 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés – és tisztítás megvalósítása tárgyú felhívás, így Fegyvernek településnek is lehetősége nyílt a szennyvízcsatornázásra, bővítésre.

 

A projekt támogatásának összege: 2 639 431 295 Ft

A támogatás mértéke: 94,938663 %

A projekt megkezdésének időpontja: 2012.03.26.

A projekt megvalósításának napja: 2015.06.30.

 

A projekt rövid leírása:

Fegyvernek Nagyközség szennyvízcsatornázása, és szennyvíztisztító építési projekt célkitűzései két fő szempont szerint adhatóak meg. A fejlesztés megvalósítása egyrészt a település közműellátottságát hivatott javítani, másrészt a település társadalmának a környezet védelme iránti elkötelezettségét is tükrözi, ezért ennek megfelelő célok kerültek meghatározásra.

Lakossági, ellátási célok:

  • A projekt megvalósításával a település jelenlegi lakóterületének nagy laksűrűségű, központi részein – lakosságarányosan a település 91 %-án – legyen kiépített szennyvízcsatorna-hálózat a 25/2002. (II.27) Kormányrendeletben meghatározott határidő előtt.
  • A projekttel érintett területen az élő lakossági rákötés aránya a megvalósítást követően haladja meg a 92 %-ot.

Környezetvédelmi és ökológiai célok:

  • A településen, közcsatornán elvezett szennyvíz 100 %-a legyen legalább biológiailag tisztított.
  • A projekt hatására javuljon a felszín alatti vizek környezeti állapota.

A szennyvíztisztító telep kiépítésével kapcsolatos elvárások:

  • A tervezett technológia elégítse ki az engedélyekben előírt határértékeket
  • A biológiai tisztítás tartalmazza a N és P eltávolítás lehetőségét,
  • A telep alkalmas legyen a terhelési csúcsok hatását kezelni,
  • A telepre beszállított szippantott szennyvíz kezelése legyen megoldott.

Fegyvernek Nagyközség jelenleg nem rendelkezik szennyvízgyűjtő, ill. elvezető rendszerrel, a lakossági szennyvízgyűjtés az udvari derítő aknákban történik.

A szennyvízzel kapcsolatban felmerülő probléma kezelése érdekében a tervezett 45.827 fm hosszú gravitációs csatorna mellett az egyes átemelőkhöz tartozó öblözetekben 4.413 fm belterületi és 2.746. fm külterületi nyomóvezeték megépítése szükséges. Az átemelők két-két búvárszivattyúval szerelt aknában építendők meg. A tervezett gravitációs rendszer 550 db tisztító-ellenőrző aknát és 521 db tisztítóidomot tartalmaz.