2014.év 6. hetében a Fegyvernek településen csatornaépítési tevékenységekütemezése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a A KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, ezen a héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet


−         Nyiszper Márton u.
−         Martinovics Ignác u.
−         Engels u.
−         Bocskai István u.